ปัญหาการเงิน

ปัญหาการเงิน สะดุดให้อยู่หมัด ทั้งภาระหนี้สิน ครอบครัว อาหารการกิน

การลงทุน

หากจะกล่าวถึงในเรื่องของการเงินนั้น หลายคนก็มีความคิดอยากมีฐานะมั่นคง มีเงินเก็บเพื่อใช้จ่ายในอนาคตหลังปลดเกษียณ​การทำงานรวมไปถึงคอยสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทว่ากว่าทุกอย่างจะดำเนินไปถึงจุดที่หลายคนมีความมั่นคงทางการเงินได้ต้องเจอกับ ปัญหาการเงิน มากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สิน ครอบครัว อาหารการกิน ซึ่งส่งผลให้หลายคนมีฐานะทางการเงินสั่นคลอนได้  ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนได้นำ 6 ด้านในการแก้ไข ปัญหาการเงิน มาบอกต่อทุกคน ดังนี้

ปัญหาการเงิน
  1. ด้านสภาพคล่องตัวของการเงินหรืออธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ เงินสำรอง นั้นเอง ในส่วนของเงินที่ทุกคนจำเป็นต้องเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั้นควรมีอย่างน้อย 3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงจะเพียงพอต่อการใช้สำรอง ข่าวเศรษฐกิจ
  2. ด้านค่าครองชีพ ในส่วนของค่าครองชีพนั้นจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินชีวิตเลยก็ว่าได้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก เป็นต้น ต้องมีการวางแผนจัดสรรเงินให้ดีจะไม่เกิดปัญหาการเงินเลย
  3. ด้านภาระหนี้สิน สำคัญที่สุด! หากเป็นคนที่มี หนี้สิน ต้องจ่ายทุกเดือน ทุกคนควรวางแผนชำระงวดให้จบไวก็เดิมเข้าไวเพราะจะทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องเสียไปลดน้อยลงรวมไปถึงเงินที่ต้องชำระหนี้ก็เหลือเก็บออมได้
  4. ด้านการออมเงิน การออมเงินในปัจจุบันต้องออมอย่างน้อย 20% ของรายรับต่อเดือนถึงจะเพียงพอต่ออนาคต เงินออมไม่ควรออมเฉย ๆ ให้แบ่งบางส่วนในการลงทุนเพื่อเพิ่มเงินออมไปเรื่อย ๆ นั้นเอง
  5. ด้านความเสี่ยง สืบเนื่องจากข้อที่ 4 หากต้องนำเงินไปลงทุน ทุกคนต้องมีการประเมินควาทเสี่ยงด้วยว่าธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่…? รวมไปถึงความมั่นคงของการงาน การเงิน ที่มีผลกระทบต่อรายได้ ควรมีการวางแผนล่วงหน้าเสมอ
  6. ด้านการเสียภาษี เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี หากทถกคนเป็นผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์​เสียภาษี การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ก็สามารถช่วยให้ทุกคนเพิ่มรายรับได้มากขึ้นนั้นเอง
ปัญหาการเงิน

Latest Posts