การออมเงิน

การออมเงิน ไม่สำเร็จมาบอกต่อนักออมมือใหม่เพื่อเป็นประสบการณ์

การลงทุน ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป ธุรกิจที่น่าสนใจ

ในปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าหลายคนได้หันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเงินออมมากขึ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่ชื่อว่า Covid-19 ที่ผ่านมาทำให้หลายคนต้องพึงพาเงินเก็บกันเป็นจำนวนมาก หลายคนที่ไม่ใส่ใจเงินเก็บเลยก็ได้รับบทเรียนราคาแพงไปตาม ๆ กัน หลายคนจำเป็นต้องขายทอง ขายรถยนต์ ขายบ้านเพื่อประทังชีวิต เพราะช่วงโรคระบาดหลายคนตกงาน หลายคนเงินเดือนลด แต่ค่าใช้จ่ายยังสูงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเห็นความสำคัญยอมเป็นการดี ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนได้นำเอาปัจจัยที่ทำให้ การออมเงิน ไม่สำเร็จมาบอกต่อนักออมมือใหม่เพื่อเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหาได้

การออมเงิน

การออมเงิน เงินเฟ้อ ต้องอธิบายก่อนว่า เงินเฟ้อ คือ เงินมีค่าน้อยลง

ข่าวเศรษฐกิจ ถ้าอธิบายให้เข้าใต้องยกตัวอย่าง เช่น เมื่อสมัยสิบปีที่แล้วลูกอม 4 เม็ด 1 บาทเท่านั้น แต่ปัจจุบันลูกอม 2 เม็ด 1 บาทจะเห็นได้เลยว่าจำนวนเงินเท่ากันแต่ได้สินค้าน้อยลง นั้นเรียก เงินเฟ้อ นั้นเอง ที่ต้องนำมาบอกต่อก็เพราะว่า หลายคนใช้วิธี การออมเงิน ด้วยการฝากธนาคารอย่างเดียว ซึ่งในปัจจุบันเงิน 100,000 บาทไม่สามารถใช้ได้ตลอดปี แล้วในอนาคตเงิน 100,000 บาทก็ยิ่งมีค่าน้อยลง ดังนั้นผู้เขียนกำลังจะบอกว่าการ สะสมเงิน นอกจากฝากธนาคารแล้ว สามารถนำบางส่วนไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลกำไร หรือ ที่หลายคนรู้จักให้เงินทำงานแทน ในส่วนของเงินทำงานแทน เช่น การลงทุนทำหอพัก วันนี้ที่ทุกคนมีเงิน 5 ล้านบาทลงทุนทำหอพักหมดไป อนาคตทุกคนได้รับค่าเช่าทุกเดือนตลอดชีพจนเสียชีวิต ก็ยังมีทรัพย์สินให้คนรุ่นหลังด้วย อนาคตต่อให้เงินเฟ้อมากขึ้น ทุกคนก็ยังมีรายได้เช่นเดิมนั้นเอง

การออมเงิน การสะสมเงิน

            หลายคนได้อ่านแล้วจะพอเดาทางได้ว่า หากทุกคนการออมเงินอย่างเดียว ไม่นำเงินไปต่อยอดเลย อนาคตเกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อหนัก นั้นหมายถึงเงินที่ทุกคนสะสมมากจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคตแน่ ๆ ถ้าจะบอกสามารถทำได้ต้องดูด้วยว่าร่างกายคนเรามีการเสื่อมสภาพลงทุกปีเช่นกัน

Latest Posts