เตรียมแผนการเงิน

เตรียมแผนการเงิน คนโสดต้องอ่าน เพราะการใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้น

การลงทุน ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

เนื่องจากในสังคมไทยปัจจุบัน หลายคนให้ความนิยมกับการเป็นโสด การใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้น ดังนั้นอนาคตการใช้ชีวิตคนเดียวไม่มีลูกหลายคู่ครองค่อยดูแลในยามที่แก่ชราจำเป็นต้องมีเงินในการสำรองส่วนดังกล่าวมากกว่าคนมีคู่ครอง ซึ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทจัดตั้งเพื่อดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการอยู่คนเดียวโดยเฉพาะ ราคาการพักอาศัยส่วนใหญ่จะเหมาจ่ายตลอดชีพ ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามบริบท​ต่าง ๆ หากต้องการความสะดวกสบายมาก ๆ ราคาก็จะสูงมากขึ้นนั้นเอง ส่งผบให้คนโสดต้อง เตรียมแผนการเงิน ให้พร้อม ดังนี้

เตรียมแผนการเงิน
  1. ค่าใช้จ่าย อย่างแรกเลยทุกคนต้องมีการคำนวณ ค่าใช้จ่าย ในอนาคตว่าหากไม่ต้องทำงานในแต่ละเดือนจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่…? เพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในการออมเงินหรือลงทุนทำธุรกิตเพื่อให้เงินครบเป้าหมายได้ทันเวลา ข่าวเศรษฐกิจ
  2. เงินสำรองฉุกเฉิน การ เตรียมแผนการเงิน เงินสำรองสำคัญมาก ๆ เพราะอนาคตทุกคนไม่สามารถทราบได้ว่าจะประคองความมั่นคงของการเงินได้นานเพียงใด รวมไปถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ค่าเดินทางกะทันหัน ค่าซ่อมรถ เป็นต้น
  3. ประกันสุขภาพ สืบเนื่องจากข้อ 2 เลย เงินสำรองนั้นหลายคนมักจะเก็บออมไม่เพียงพอเพราะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาแทรก ยิ่งในคนที่ชรา แน่นอน! ว่าต้องมีโรคถามหา ดังนั้นการทำประกันสุขภาพจะช่วยให้การเก็บเงินฉุกเฉินไม่หนักหน่วงจนเกินไปและสามารถเตรียมแผนกการเงินอนาคตได้ง่าย
  4. ประกันชีวิต สำหรับคนที่โสดไม่มีครอบครัวการทำประกันขีวิตจะทำให้ไม่เป็นภาระของบุคคลอื่น หากถึงวันที่ต้องลาโลกไปนั่นเอง
  5. การลงทุน การทำงานในแต่ละเดือนจะให้เก็บเงินก้อนมาก ๆ ได้ในระยะเวลา 10-20 ปี หลายคนทำได้ยาก การหาแหล่งลงทุนให้เงินสร้างเงินถือว่าเป็นสิ่งทุกคนควรศึกษา หากธุรกิจไปได้สวย ทุกคนก็จะได้พักการทำงานของตนเองลง ทว่าก่อนธุรกิจจะรุ่งก็ต้องแลกมาด้วยความอดทนในการศึกษาความรู้
เตรียมแผนการเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

จะเห็นได้ว่าการเป็นโสดต้องใช้เงินมาก ดังนั้นหากคิดว่าชีวิตนี้จะโสดจนถึงวินาทีสุดท้าย ทุกคนต้องมีการเตรียมแผนการเงินตั้งปต่บัดนี้เป็นต้นไปจะทำให้การเงินของทุกคนมั่นคงและมั่นใจได้ว่าอนาคตไม่เป็นภาระของบุคคลอื่น

Latest Posts