การลงทุนในดัชนี

การลงทุนในดัชนี คืออะไร แล้วเราจะลงทุนในดัชนีได้อย่างไร? โดยเฉพาะนักลงทุนที่มีการลงทุน

การลงทุน ธุรกิจที่น่าสนใจ

การลงทุนในดัชนี นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกคน โดยเฉพาะนักลงทุนที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่แล้ว เพราะการลงทุนในดัชนีนั้นก็คือการลงทุนในดัชนีอ้างอิงของตลาดหุ้นที่เคลื่อนไหวผันผวนไปตลอดเวลาที่เปิดทำการ เช่น ดัชนี SET เป็นดัชนีที่ใช้อ้างอิงตลาดหุ้นไทย, ดัชนี Nikei เป็นดัชนีที่ใช้อ้างอิงตลาดหุ้นญี่ปุ่น, ดัชนี FTSE เป็นดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นอังกฤษ, หรือแม้แต่ดัชนีหุ้น DJIA ก็ใช้อ้างอิงตลาดาวโจนส์ของตลาดหุ้นอเมริกา

โดยหากดัชนีในตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น นั่นหมายถึงในตลาดหุ้นนั้นมีเงินไหลเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากขึ้น ขณะที่หากดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลงก็หมายถึงมีเงินไหลออกจาตลาดหุ้นนั้นนั่นเอง

การลงทุนในดัชนี

การลงทุนในดัชนี ในตลาดหุ้นนั้นมีเงินไหลเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากขึ้น ขณะที่หากดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลง

การลงทุนในดัชนีจึงเป็นอีกการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้การกระจายความเสี่ยงในลักษณะรายประเทศมากกว่าการกรจายความเสี่ยงในด้านสินทรัพย์ ซึ่งเราสามารถแทร็กการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นเหล่านี้ได้ด้วยการดูการเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุนระหว่างประเทศนั่นเอง และเหล่านี้คือวิธีการที่เราจะนำความได้เปรียบตรงนี้มาใช้ในการลงทุนที่นอกเหนือไปจากการซื้อหุ้นในตลาดหุ้นเพียงเท่านั้น

การลงทุนในดัชนี คืออะไร

1. การลงทุนในดัชนีด้วยการซื้อกองทุน กองทุนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เรากระจายความเสี่ยงของเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย และการลงทุนในดัชนีก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยบริษัทจัดการเงินทุนทั้งหลายมักจะมีกองทุนดัชนีมากมายให้นักลงทุนได้เลือกทำการลงทุนโดยเฉพาะดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลัก ๆ ของโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่และตลาดทางเลือกด้วยเช่นกัน

2. การลงทุนในดัชนีด้วยการซื้อตราสารอนุพันธ์ วิธีนี้เป็นวิธีการที่ต้องการเครื่องมือและความชำนาญในรูปแบบเฉพาะ เพราะสามารถใช้ทำกำไรในดัชนีได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ผิดกับการลงทุนในกองทุนที่จะทำกำไรได้เฉพาะตลาดขาขึ้นเท่านั้น โดยจะมีการใช้ความได้เปรียบจากอัตราทดเข้ามาช่วยสร้างโอกาสในการทำกำไร แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นความเสี่ยงต่อเงินลงทุนด้วยเช่นกัน

การลงทุนในดัชนี คืออะไร

3. การลงทุนในดัชนีด้วยการซื้อ Derivative Warrant ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยมีการเปิดให้ซื้อขาย DW ที่อ้างอิงดัชนีหุ้นต่างประเทศแล้วด้วยเช่นกัน เช่น ตลาดหุ้นฮ่องกง ตลาดหุ้นดาวโจนส์เป็นต้น

ทั้งนี้ การลงทุนในดัชนีอาจเป็นความได้เปรียบที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปคัดเลือกหุ้นดีของแต่ละตลาด แต่สามารถอ้างอิงผลตอบแทนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าไปยังตลาดหุ้นนั้น ๆ และส่งผลให้ระดับดัชนีปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงส่วนหนึ่งลงไปได้ และนั่นนับเป็นโอกาสในความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งของการลงทุน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวเศรษฐกิจ และ จะทำยังไง…เมื่อ ธุรกิจในไทยเซ้งร้าน กันมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตโควิด