SMEs การค้าทั่วโลก

SMEs การค้าทั่วโลก ที่เผชิญกับช่องว่างทางการเงิน 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

SMEs การค้าทั่วโลก ที่งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับการระบาดทั่วทั้งเศรษฐกิจโลกทำให้ช่องว่างทางการเงินการค้าทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น SMEs ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด พวกเขาเผชิญกับอัตราการถูกปฏิเสธสูงสุดสำหรับการเงินการค้าและ Covid-19 ทำให้ปัญหานี้เลวร้ายลงไปอีก ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการมากขึ้นเพื่อช่วยจัดหาอ่านต่อ…