กองทุน Retirement Mutual Fund

กองทุน Retirement Mutual Fund คืออะไร ทำไมถึงน่าลงทุน บอกเลยว่าไม่ควรพลาด

กองทุน Retirement Mutual Fund หรือ rmf หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หากถามความหมายว่า กองทุน rmf คืออะไร เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนไทยเก็บเงินไว้ใช้ในระยะยาวหรือไว้ใช้จ่ายยามแก่ชราหรือเมื่ออายุมากขึ้น ในปัจจุบันนี้ธนาคารที่เปิดให้ออมเงินก็จะมีอยู่หลายธนาคาร อย่างเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น กองทุน Retirement Mutual Fund ทอ่านต่อ…