โลหะอุตสาหกรรม

โลหะอุตสาหกรรม ราคาทองแดงบริษัทใดที่มีโอกาสกลับมาดีอีกครั้ง : part 2

โลหะอุตสาหกรรม ความแตกต่างในครั้งนี้คือเราไม่เพียงเห็นความต้องการที่ลดลงเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน สิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้คือการหยุดชะงักของทั้งอุปสงค์และอุปทานเป็นระยะ ๆ ซึ่งส่งผลต่อกันและทำให้คาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ยากอย่างไม่น่าเชื่อในอนาคต ทองแดงซึ่งมักเรียกกันว่า Dr. Copper เนื่องจากราคามีความสัมพันธ์กับสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิอ่านต่อ…