การปรับตัวและรับมือของภาคธุรกิจ ในยุคโควิด-19 กำลังระบาด

ยุคโควิด คือ ยุคที่ยังไม่มีความแน่ชัด ว่าโรคนี้จะเกิดถึงเมื่อไร จะมีวัคซีนเมื่อไร วัคซีนที่ผลิตขึ้นมาจะเพียงพอกับประชากรจำนวนมหาศาลของโลกหรือไม่ ดังนั้นภาคธุรกิจจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยในบทความนี้จะเป็นวิธีการปรับตัวของภาคธุรกิจเพียงตัวอย่างบางส่วน เริ่มจาก             1.ภาคธุรกิจต้องประเมินสอ่านต่อ…