สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป จับตาการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับประชากร โดยจัดตั้งสถานที่ฉีดวัคซีน

สหภาพยุโรป เอกสารนี้ไม่ได้ระบุไทม์ไลน์ว่าคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วเพียงใด แต่จะสรุปเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีนจำนวนมาก พวกเขามีตั้งแต่การขนส่งในตู้เย็นไปจนถึงการจัดหาเข็ม และการตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนโดยอาจมีส่วนร่วมของกองทัพ และการคุ้มครองพลเรือน สหภาพยุโรป ฉีดวัคซีน COVID-19 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนในโอ่านต่อ…