วิธีการจัดการหนี้

วิธีการจัดการหนี้ ทีละขั้นตอนที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณถืออยู่จริง

วิธีการจัดการหนี้ หรือหนี้เป็นที่มาของความเครียดและความกดดันในชีวิต ซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดจากการใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณถืออยู่จริง ดังนั้นเราจะไม่ถามหาเหตุผลหรือความจำเป็น เพราะแต่ละคนก็มีการจัดการการเงินหลากหลายรูปแบบโดยที่ตัวเองก็อาจไม่รู้มาก่อนว่าแท้จริงแล้ววิธีการเหล่านั้นเองที่อาจเป็นตัวการให้เกิดหนี้ได้เช่นกัน วิธีการจัดกาอ่านต่อ…