ฉีดวัคซีน COVID-19

สหภาพยุโรปจับตาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 40% ของประชากร

การฉีดวัคซีน COVID-19 ที่บรัสเซล (รอยเตอร์) – ประเทศในสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและพันธมิตรในสหภาพยุโรปได้ตกลงในพิมพ์เขียวสำหรับแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยคาดการณ์ว่าจะมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 40% ของประชากรซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจทำให้พิมพ์เขียววัคซีนขององค์การอนามัยโลกกลับคืนมา การฉีดวัคซีน COVID-19 วัตถุประสงค์ของแผนนี้คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรในสหภอ่านต่อ…