เรื่องทางการเงิน

เรื่องทางการเงิน ที่หลายคนมองว่า “ไม่จำเป็น” แต่แท้จริงแล้ว จำเป็นกว่าที่คุณคิด

              เรื่องทางการเงิน เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะมีเรื่องใช้เงินมากมายในชีวิตใช่ไหมครับ ? ซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีรายจ่ายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละครัวเรือนดังนั้นรายจ่ายที่จำเป็นจะคิดถึงก่อนเสมอ ส่วนรายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น และมองว่าไม่มีประโยชน์ ก็อาจจะถูกว่าไม่จำเป็นและไม่อยากจะจ่าย ดังนั้นในบทความนี้เราจะขอพูดถึง “รายจ่าย” ที่หลาย ๆ คนมองว่าไมอ่านต่อ…