วิธีพาธุรกิจให้รอด

4 วิธีพาธุรกิจให้รอด จากพิษเศรษฐกิจ บอกเลยว่าคนทำธุรกิจไม่ควรพลาด

          วิธีพาธุรกิจให้รอด การทำธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องยืนอยู่บนเศรษฐกิจที่ไม่คงที่ส่งผลให้เจ้าของกิจการจำเป็นต้องรู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เพียงพอต้องทราบเส้นทางเอาตัวรอดจากพิษเศรษฐกิจด้วย ยิ่งมีโรคระบาดมากมายเจ้าของกิจการหลายคนขาดทุนยับ! จากคนที่มีกินมีใช้ต้อกลายเป็นบุคคลล้มละลายในข้ามคืน ดังนั้นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเออ่านต่อ…