การเงิน

การเงิน ของวัยรุ่น กับการวางแผนเพื่ออนาคตของตัวเอง ที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต ไม่ว่าเราจะต้องจับจ่ายใช้สอย ทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซื้อของกินของใช้ ดังนั้นเราจึงต้องวางแผนเรื่องการเงินเป็นอย่างดี การเป็นวัยรุ่นอาจจะยังไม่ต้องใช้เงินอะไรมากเพราะเรายังใช้เงินจากคุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่ แต่นั่นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่วัยรุ่นจะต้องวางแผนทางด้านการเงินเพื่ออนาคตของตัวเองอ่านต่อ…