ธุรกิจ SME

5 ข้อสำคัญที่ ธุรกิจ SME ต้องคิดเพื่อฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปให้ได้ บอกเลยว่าไม่ควรพลาด

        ธุรกิจ SME ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ในบ้านเราจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ว่าเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตแบบ New Normal ต่อไป และถึงแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินชีวิตที่ต้องแตกต่างไปจากเดิมแค่ไหน ในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สอนให้หลายคนต้องเติบโตขึ้นในรูปแบบใหม่ รวมถึงธุรกิจ SME ที่ต้องเรียนรู้และก้าวผ่านเหตุกอ่านต่อ…