ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ เพื่อการเงินที่ดี แต่หลายคนมักจะไม่ให้ความสำคัญ

หลายคนมักจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของประกันด้านสุขภาพมากนัก เพราะในการทำงานทุกคนก็จะได้รับสวัสดิการการเป็นลูกจ้าง พนักงาน กันเป็นปกติอยู่แล้ว ส่งผลให้การทำประกันเป็นสิ่งที่ไกลตัวทุกคนมาก ทว่าหลายคนเลยที่มีปัญหาเมื่อถึงยามเจ็บป่วยเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าไม่เพียงพอ ต้องพึงพาเงินเก็บ ซึ่งความจริงแล้ว การเจ็บป่วยหลายปัจจัยที่สวัสดิการไม่สามารอ่านต่อ…