ธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นอย่างไร OEM , ODM ,OBM คืออะไร?

การลงทุน ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป ธุรกิจที่น่าสนใจ

ธุรกิจเครื่องสำอาง เมื่อกล่าวถึงเครื่องสำอางเราอาจคิดถึงผลิตภัณฑ์ประทินผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดหรือระงับเหงื่อและกลิ่นกาย แล้วธุรกิจนี้เหล่านี้มีอะไรนอกจากที่เราๆ ท่านๆ ทราบเบื้องต้นกันว่าแล้วอย่างไรบ้าง เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

ธุรกิจเครื่องสำอางถือว่ามีดัชนีการเติบโตสูงธุรกิจหนึ่งของโลกมากว่า 2 ทศวรรษ ประเทศไทยเองมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกว่าแสนล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในบรรดา 10 ประเทศของ AEC แม้จะมีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตของธุรกิจเครื่องสำอางได้ การทำความรู้จักธุรกิจเครื่องสำอางก็ต้องเริ่มจากโรงงานผลิตเครื่องสำอาง

ธุรกิจเครื่องสำอาง สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทยสามารถแบ่งหลักได้ตามนี้

1.OEM หรือ Original Equipment Manufacturer คือ เป็นการรับจ้างผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์ โดยส่วนของผลิตภัณฑ์จะเป็นไอเดียหรือความต้องการของเจ้าของแบรนด์ทั้งในส่วนของสูตรต้นตำรับและการ Design Packaging ธุรกิจเครื่องสำอางประเภทนี้จะเอื้อต่อเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการผลิตเครื่องสำอางในรูปแบบของตน แต่ยังไม่มีโรงงานผลิต ซึ่งช่วยลดการลงทุนในส่วนสายงานการผลิตได้

2.ODM หรือ Original Design Manufacture คือ เป็นการรับจ้างผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์อีกเช่นกัน เหมือนกันกับข้อแรก แต่จะใช้สูตรต้นตำรับและการ Design Packaging จากโรงงานผลิตที่มีแม่แบบอยู่แล้ว ไม่ต้องออกแบบคิดค้นอะไรใหม่ เปรียบเหมือนการไปเลือกซื้อสินค้าที่มีอยู่แล้วในโรงงานนั้นๆ แล้วเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ของเจ้าของแบรนด์เอง ธุรกิจเครื่องสำอางประเภทนี้จะเหมาะกับเจ้าของแบรนด์ที่เป็นราย start up ที่ต้องการความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ หรือ ยังไม่มีไอเดียในผลิตภัณฑ์มากนัก หรือ ต้องการลองตลาดในสินค้ากลุ่มเดิมของโรงงานผลิต

3.OBM หรือ Original Brand Manufacturer คือ ธุรกิจเครื่องสำอางที่ผลิตให้เฉพาะแบรนด์ของตัวเองเท่านั้น เรียกว่าเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายเอง โดยใช้สูตรตำรับและการ Design Packaging เฉพาะของตน ธุรกิจเครื่องสำอางประเภทนี้จะเหมาะกับแบรนด์ที่มีความมั่นคงและมีความเฉพาะเจาะจงสูง

            นอกจากนี้ก็พบว่าธุรกิจเครื่องสำอางในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงมาก โดยมีการผันตัวจากเดิมที่เป็นธุรกิจแบบ OBM ผลิตเฉพาะแบรนด์ของตัวเอง มาเป็นแบบ ODM และ OEM ควบคู่ไปด้วย ก็เท่ากับธุรกิจประเภทนี้สามารถรับรายได้ทั้งจากการขายในแบนรด์ตัวเองและการผลิตสินค้าให้แบรนด์อื่นอีกด้วย

พบกับข่าวธุรกิจใหม่ของเราได้ทุกวัน อัฟเดตตลอด 24 ชั่วโมงกับ Actualite-tunisie.com