อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

คุณรู้หรือไม่ ? ราคาอ้อย มีผลต่อ อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย อย่างไร หากใครยังไม่ทราบ ลองมาดูกัน

ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย ว่ากันว่าสินค้าในระบบอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค มันมีสินค้ามากมายหลายชนิดที่ถือว่าสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะในประเทศไทย และในเศรษฐกิจโลก หนึ่งในสินค้าดังกล่าวก็คือสินค้าในแวดวงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย

ที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญหนึ่งของประเทศไทยสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ไทยเริ่มจะก้าวไปเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลที่สำคัญ จนกระทั่งในปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและน้ำตายทราย และได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับที่ 2 ของโลกเป็นรองเพียงประเทศบราซิลประเทศเดียว

อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย ที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลที่สำคัญ

โดยระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยเรานั้น จะมีจุดหลักที่แตกต่างกับประเทศอื่น ๆ ตรงที่ ใช้ระบบที่เรียกว่าการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ซึ่งหากจะกล่าวถึงรายละเอียดของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยก็คงต้องขอยกตัวอย่างการขายผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสินค้าการเกษตรให้กับโรงงานแปรรูปอื่น ๆ ส่วนใหญ่ มักจะใช้วิธีการซื้อ และขายขาด เช่น นำพืชชนิดหนึ่งไปขายให้โรงงาน โรงงานก็ซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปผลิตเป็นสินค้าแปรรูปต่อไป

 ราคาอ้อย

โรงงานจะขายได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นต้นทุนและกำไรของโรงงาน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของต่างประเทศบางประเทศก็มีรูปแบบเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกัน แต่ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยนั้น น้ำตาลที่ผลิตออกมาจากโรงงานถือว่าเป็นสิทธิถือครองร่วมกันระหว่างชาวไร่กับโรงงาน เมื่อโรงงานน้ำตาลได้น้ำอ้อยไปผลิตขายทำกำไรมาเท่าไหร่ ก็จะต้องมาแบ่งเป็นรายได้ระหว่างชาวไร่กับโรงงานในอัตราส่วนชาวได้ 70% และโรงงาน 30% นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยก็ยังมีปัญหาอีกว่า หากชาวไร่อ้อยไปส่งให้โรงงานแล้วต้องมานั่งรอโรงงานหีบอ้อยมาเป็นน้ำตาลออกขาย กว่าจะได้เงินเอามาแบ่งกันชาว ซึ่งโดยปกติแล้วก็เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่าฝั่งโรงงาน คงไม่อาจรอได้นานขนาดนั้น โดยเฉพาะระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยชาวไร่อ้อยมักจะเป็นชาวไร่รายเล็กที่ไม่มีเงินทุนหนาสายป่านยาว ด้วยเหตุนี้เองในกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยในปัจจุบันจึงกำหนดราคาอ้อยขึ้นมา 2 ราคาราคาแรกเรียกว่าราคาอ้อยขั้นต้น

น้ำตาลอ้อยขาว

ซึ่งเป็นราคาอ้อยที่โรงงานจะจ่ายให้ชาวไร่อ้อยในทันทีที่นำอ้อยไปส่งให้กับโรงงานน้ำตาล จากร้านเมื่อสิ้นสุดฤดูการผลิตและน้ำตาลทรายได้ถูกขายออกไปแล้วก็จะมีการคิดคำนวณผลกำไรจากราคาน้ำตาลที่ได้รับกลับมาว่าราคาอ้อยจริงๆในปีนั้นควรจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ หากราคาอ้อยในขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยในขั้นต้นโรงงานก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับชาวไร่อ้อยตามราคาอ้อยที่เพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลจากราคาน้ำตาลที่ขึ้น แต่ถ้าปีนั้นราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นก็จะเป็นหน้าที่ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายออกมาช่วยเงินที่โรงงานน้ำตาลจ่ายเกินไปให้กับชาวไร่อ้อยนั้นเอง  วันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ดี ๆ ที่เราอยากให้ผู้อ่านได้ทำการศึกษาไว้ประดับสมอง

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวเศรษฐกิจ และ ฤดูฝนนี้ขายของกินอะไรดี ? รวม 5 เมนูทำรายได้เสริม พร้อมยอดขายพุ่งในหน้าฝน