การเงิน

การเงิน ของวัยรุ่น กับการวางแผนเพื่ออนาคตของตัวเอง ที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต ไม่ว่าเราจะต้องจับจ่ายใช้สอย ทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซื้อของกินของใช้ ดังนั้นเราจึงต้องวางแผนเรื่องการเงินเป็นอย่างดี การเป็นวัยรุ่นอาจจะยังไม่ต้องใช้เงินอะไรมากเพราะเรายังใช้เงินจากคุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่ แต่นั่นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่วัยรุ่นจะต้องวางแผนทางด้านการเงินเพื่ออนาคตของตัวเองเพราะว่าบางครั้งเราก็มีสิ่งที่อยากได้แต่เราก็ไม่อยากจะขอเงินพ่อแม่ดังนั้นการวางแผนทางด้านการเงินของวัยรุ่นที่มีอายุ 20-29 ปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 การเงิน

วันนี้จึงอยากพาเพื่อน ๆ ผู้อ่านมาดูกันว่าวัยรุ่นนั้นต้องวางแผนทาง การเงิน อย่างไร 

1.ค่าเช่าบ้าน สำหรับวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มทำงานอายุก็จะอยู่ระหว่างประมาณ 23-24 ปีในช่วงนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่จะยังไม่มีบ้านของตัวเองดังนั้นวัยรุ่นต้องวางแผนในการใช้เงินจ่ายค่าเช่าบ้านในแต่ละเดือน

2.ค่าใช้จ่ายประจำต่างๆ วัยรุ่นอาจจะยังไม่มีรถ และอาจจะยังอยู่บ้านเช่าหอพัก ดังนั้นการเก็บเงินไว้สำหรับค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง จึงเป็นสิ่งจำเป็น

3.ค่าใช้จ่ายเพื่อไลฟ์สไตล์ วัยรุ่นจะมีร้านสไตล์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงซื้อเสื้อผ้างานอดิเรกต่าง ๆ ของบางอย่างจะต้องใช้เงินในการซื้อมา การเก็บเงินเพื่อไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กัน

การเงินของวัยรุ่น

4.ออมเงินเพื่อบ้านและการท่องเที่ยว ในวัยรุ่นนั้นบางคนฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองการออมเงินเพื่อซื้อบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้วัยรุ่นยังเป็นวัยที่มีแรงเยอะการออกไปท่องเที่ยวจึงออกไปได้ง่ายเพราะร่างกายยังแข็งแรงอยู่ดังนั้นการเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวก็จำเป็นเพราะไม่แน่ตอนที่เราเริ่มแก่ตัวลงเราอาจจะไม่มีเวลาแล้วก็ได้

5.การศึกษาต่อ หลังจากจบปริญญาตรีมาวัยรุ่นหลาย ๆ คน ต้องการความรู้ทางวิชาการมากกว่านี้จริงนะพี่จะต่อป. โทรายการจะต่อปริญญาโทนั้นเงินจะต้องมีใช้เป็นจำนวนมากการออมเงินเพื่อสิ่งนี้ก็สำคัญไม่แพ้การท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเลย

6.เพื่ออนาคต ในอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เงินไปกับอะไรอาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลของคุณพ่อคุณแม่ อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือถ้าหากเราอยากจะทำธุรกิจมาเราจะมีเงินมาลงทุนทำหากเรารู้จักออกตั้งแต่วัยรุ่น

ศึกษาการเงินของวัยรุ่น

ถึงแม้วัยรุ่นจะไม่มีรายได้เป็นของตัวเองในตอนนี้หรือเริ่มมีรายได้แล้วบ้างแต่ยังมีรายได้ที่เป็นจำนวนไม่มาก ไม่ว่าอย่างไรการรู้จักเก็บออมเพื่อเอาเงินไว้ใช้เพื่อสิ่งที่เราต้องการหรือว่ายามฉุกเฉินในอนาคตก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของวัยรุ่นวัยที่กำลังเติบโตเรียนรู้และพร้อมที่จะสร้างรากฐานให้ตัวเองอยู่เสมอ นอกจากนี้วัยรุ่นยังมีความสนุกเป็นของตัวเอง ค่าใช้จ่ายอาจจะมากขึ้นแตกต่างจากตอนที่เรายังเป็นเด็ก 

ข้อมูลจาก หนังสือ คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน มนุษย์เงินเดือนก็มั่นคงได้

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวเศรษฐกิจ และ เทรนด์ ธุรกิจเครื่องสำอาง ในปี 2021 จะเป็นเช่นไรกันบ้าง ? คุณจะรับมือได้หรือไม่