ความมั่นคงทางการเงิน

ความมั่นคงทางการเงิน 5 ข้อชวนคิดในการออมเงินที่มั่นคงคืออะไรบ้าง

การลงทุน ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

ความมั่นคงทางการเงิน คือ การวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกคนในอนาคตได้นั้นเอง ซึ่งหลายคนก็มีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นปี 2021 กับการสร้างความมั่นคงให้กับการเงินของตนเอง ยิ่งในปัจจุบันหลายคนก็ยืนอยู่บนความเสี่ยงเพราะการงานอาชีพไม่มั่นคงอย่างเดิมอาจด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและโรคระบาดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้ของหลายคน ทว่าก็ไม่ใช่ว่าการสร้างความมั่นคงทางการเงินในสภาวะเสี่ยงจะไม่สามารถทำได้เลย ผู้เขียนจึงได้นำ 5 ข้อชวนคิดเกี่ยวกับการเงินมาบอกต่อ ดังนี้

ความมั่นคงทางการเงิน
  1. รายได้ อาชีพ การงาน มั่นคงจริงหรือไม่ อย่างแรงเลย ทุกคนต้องสามารถตอบได้ว่าที่ทุกคนทำงานหาเงินอยู่นั้นมั่นคงเพียงพอต่ออนาคตหรือยัง เนื่องจากการตอบคำถามข้อแรกได้ ทุกคนจะสามารถมองเห็นอนาคตได้เลยว่าควรจะหางานเสริมหรือมองหางานอื่น ๆ สำรองไว้ หรือ จะใช้ชีวิตไปกับงานประจำ แน่นอน! จะช่วยให้ทุกคนวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพสูง ข่าวเศรษฐกิจ
  2. รายได้ทางเดียวหรือไม่ การสร้าง ความมั่นคงทางการเงิน นักธุรกิจหลายคนไม่ได้หารายได้เพียงช่องทางเดียว วันนี้ทุกคนบอกว่ารายได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ให้คิดต่อไปอีกว่าเพียงพอหรือไม่ แล้วทุกคนจะทราบได้ทันที สถานะทางการเงินของทุกคนนั้นมั่นคงหรือกำลังวิกฤติ แล้วทุกคนจะสามารถหาทางแก้ไขได้ทันเวลา
  3. สุขภาพแข็งแรงพอหรือไม่ หลายคนมักจะมองว่าความมั่นคงทางการเงินไม่จำเป็นต้องมีสุขภสพดี ทว่าความเป็นจริงการมีสุขภพาที่แข็งแรง ทุกคนไม่ต้องเสียเงินในการรักษาตัวเองและไม่ต้องขาดงานในการพักรักษาความเจ็บป่วย
  4. เงินออมพอหรือไม่ เงินออมสำคัญ! จะแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ เงินออมสำรอง เงินออมเพื่ออนาคต แต่หลายคนก็อาจจะมีย่อยไปอีกว่าเงินออมเพื่อธุรกิจ ซึ่งในเงินออมทุกประเภททุกคนต้องมีให้เพียงพอ
  5. หนิ้สินชำระหมดหรือไม่ หนี้สินเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องชำระให้หมดไวที่สุด gclubofficial.com ขอบอกเลยว่าหากหากหนี้สินหมดความมมั่นคงทางการเงินก็จะมีขึ้นอีกหนึ่งระดับเลย ซึ่งก็เป็นผลดีต่อทุกคนเอง
ความมั่นคงทางการเงิน

Latest Posts