การออมเงิน

การออมเงิน มากขึ้นจากการเรียนรู้ข้อผิดพลาด ในบทความนี้คืออะไร

ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

            ถ้าจะกล่าวถึงในเรื่องของการเก็บเงิน เชื่อเลยว่าหลายคนคงจะได้รับบทเรียนมาจากปี 2020 แล้ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเงินเก็บสามารถช่วยชีวิตได้ หลายคนจะเข้าใจดีในปีที่ผ่านมา เกิดโรคระบาดหนัก ปัจจุบันก็ยังมีอยู่เช่นกัน แต่ในปีที่แล้ว หลายคนไม่มีภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหารวมไปถึงเงินสำรองเลย ส่งผลให้หลายคนฐานการเงินความมั่นคงของชีวิตถึงขั้นวิกฤตเพราะตกงานขาดรายได้ ผู้เขียนจึงอยากทำบทความที่ให้ทุกคนได้มองเห็นความสำคัญของ การออมเงิน มากขึ้นจากการเรียนรู้ข้อผิดพลาด ในบทความนี้ผู้เขียนจึงได้สืบค้น 3 สิ่งที่ทำให้การเก็บเงินไม่สำเร็จมาบอกต่อทุกคน ดังนี้

การออมเงิน
  1. สถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องยอมรับเลยว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เหนือความคาดหมายของหลายคนมาก เช่น การเจ็บป่วย การเดินทาง การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น และส่วนใหญ่ของสถานการณ์ฉุกเฉินตัวช่วยที่ดี นอกจากสติแล้วต้องมีเงิน ถ้า ไม่มีเงิน เลย แน่นอน! สถานการณ์จะเลวร้ายไปอีก ดังนั้น การออมเงิน มักจะไม่สำเร็จ เพราะทุกคนนำเงินออมไปใช้ในสถานการณ์นี้นั้นเอง ข้อแนะนำการเก็บเงินควรแบ่งส่วนให้ชัดเจน และเงินฉุกเฉินควรมีขั้นต่ำ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข่าวเศรษฐกิจ
  2. ขาดความรับผิดชอบและวินัย ในการเก็บเงิน หลายคนทราบไม่สามารถเก็บออมได้ภายในวันเดียวแล้วครบตามจำวนเลย ต้องใช้เวลาเก็บเล็กผสมน้อยกันไปจะได้ไม่เป็นกรกดดันตนเองจนเกินไป ทว่าหลายคนเลยที่การออมเงินมีปัญหาเพราะออมได้วันเดียวก็นำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นนั้นเอง
  3. ของมันต้องมี  สำหรับคำว่าของมันต้องมีความจริงแล้วถ้าลดได้ควรลด เพราะเป็นการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองเอามาก ๆ แต่ถ้าอยากได้จริง ผู้เขียน ufabet1688 ได้อ่านบทความหนึ่งได้มีการบอกไว้ว่าถ้าอยากได้สิ่งของใด อย่าเพิ่งด่วนซื้อให้กลับมาทบทวนความต้องการแล้วหลังจากนั้น 7 วัน ถ้าต้องจำเป็นต้องใช้ก็สามารถซื้อได้ หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ ราคาสินค้าเท่าไหร่ ทุกคนจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อมีเงิน 10 เท่าของราคาสินค้า จะช่วยให้การออมเงินของทุกคนดีขึ้น
การออมเงิน การเก็บเงิน

Latest Posts