วางแผนการเงิน

3 ข้อ วางแผนการเงิน สำหรับคนโสดต้องจัดการเบื้องต้น บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ

ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป ธุรกิจที่น่าสนใจ

            วางแผนการเงิน ที่ปัจจุบันความเท่าเทียมผู้หญิงและผู้ชายมีความเสมอภาค ไม่ว่าจะเพศไหนต่างประกอบอาชีพทำงานหาเงินมาจับจ่ายในชีวิตและครอบครัวได้เหมือนกัน ส่งผลให้ผู้หญิงและผู้ชายหลายคนเลยครองตัวเป็นโสดเพราะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่จำเป็นตองพึงพาคู่ชีวิต หากอนาคตจำต้องเป็นโสดต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีลูกหลานไว้ดูแลยามแก่ชรา แน่นอน! สิ่งที่คนโสดต้องคิดถึงเลยอันดับแรกคือ “เงิน” ซึ่งการเงินสำหรับคนโสดก็มี 3 ข้อในการวางแผนดังนี้

วางแผนการเงิน

วางแผนการเงิน ของคนโสดที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่จำเป็นตองพึงพาคู่ชีวิต มีการวางแผนดังนี้

  • การเงินสำหรับตนเอง ในข้อแรกสำคัญที่สุด! เพราะเมื่อคนโสดแก่ชราไป ร่างกายก็เสท่อมถอยไปตามกาลเวลา ดังนั้นทุกคนจำเป็นต้องวางแผนการเงินสำหรับคนโสดให้ลงตัว โดยเรื่องที่ต้องคำนึงมีดังนี้
วางแผนการเงินของคนโสด
  • จะหยุดทำงานเมื่อไหร่…? แล้วจะทำอะไรต่อไป ในข้อนี้ให้นึกถึงอายุที่ทุกคนอยากหยุดทำงาน เช่น อยากพักการทำงานในอายุ 60 ปี หลังจากหยุดทำงานฉันจะเดินทางไปเที่ยวให้ครบ 77 จังหวัดในประเทศไทยและพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักส่วนตัว เป็นต้น
  • จะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรบ้าง..? จำเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่ หากทุกคนมีโรคประจำตัวต้องคำนวณในเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายแน่นอนและในอนาคตให้ละเอียด
  • เงินในการทำตามฝันหลังหยุดงาน จากข้อแรกทุกคนทราบแล้วว่าจะหยุดทำงานอายุเท่าไหร่และจะทำอะไร ทุกคนต้องคำนวณเงินให้พอว่าต้องใช้จ่ายทั้งหมดเลยเป็นตัวเลขเท่าไหร่
การวางแผนการเงินของคนโสด
  • การเงินเสริมจากรายได้ประจำ เมื่อคำนวณตัวเลขในข้อแรกได้แล้ว เช่น หลังอายุ 60 ปี จำเป็นต้องใช้เงิน 10 ล้านบ้าน ให้ทุกคนกลับมาคำนวณเงินเดือนและเงินฝากให้ละเอียดว่าเพียงพอหรือไม่! หากไม่เพียงพอทุกคนจำเป็นต้องลงแรงอย่างหนักเพื่อเก็บเงินให้ครบ ถือว่าเป็นขั้นโหดเลยในการวางแผนการเงินสำหรับคนโสดเพราะหาเงินคนเดียวนั้นเอง
  • การลงทุนให้เงินทำงานแทนในอนาคต อนาคตทุกคนหยุดพักงานรายได้ก็ไม่ได้ การลงทุนทำธุรกิจ เช่น การทำบ้านเช่าอนาคตทุกคนสามารถเก็บเงินค่าเช่าที่เพื่อใช้จ่ายได้ เป็นต้น

อนาคตหากเป็นคนที่ต้องการอยู่เป็นโสดสามารถนำวิธีดังกล่าวเป็นปรับใช้ได้นะคะ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวเศรษฐกิจ และ ระบบตัดชำระหนี้แบบใหม่ ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ที่หมุนเงินไม่ทัน บอกเลยน่าสนใจมาก ๆ