ทำความรู้จักบัตรเครดิต

ทำความรู้จักบัตรเครดิต ให้มากกว่าเดิม และคุณสมบัติในการที่เราจะสมัครทำบัตรเครดิต

ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

     ทำความรู้จักบัตรเครดิต หรือบัตรเครดิต คือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ผลิตออกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อใช้ชำระสินค้าแทนการชำระด้วยเงินสดโดยไม่ต้องจ่ายเงินในทันที สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านหรือสินค้าในอินเตอร์เน็ต หรือใช้เบิกถอนเงินสดล่วงหน้ามาใช้ก่อน และชำระคืนในภายหลัง         

ทำความรู้จักบัตรเครดิต

ทำความรู้จักบัตรเครดิต หากเรามีคุณสมบัติครบถ้วนและเรายอมรับเงื่อนไขได้เราก็สามารถทำการสมัครบัตรเครดิตได้

         บัตรเครดิตก็จะมีอยู่หลายประเภทอย่างเช่น ประเภทแรกบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็จะมี บัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด บัตรดินเนอร์คลับ ต่อมาประเภทที่สองคือบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยอย่างเดียว ก็จะเป็นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆและประเภทสุดท้ายคือ บัตรเครดิตประเภทร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ได้แก่ บัตรเซ็นทรัล หรือบัตรเทสโก้โลตัส เป็นต้น

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตในปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่หลายรูปแบบอย่างเช่นบัตร วีซ่า หรือบัตรมาสเตอร์การ์ด และที่สำคัญเราสามารถถอนเงินสดล่วงหน้าจากตู้เอทีเอ็มมาใช้ได้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้ก็คืออาจจะเป็นคะแนนสะสมจากทางร้านค้า หรือเป็นการผ่อนชำระสินค้า ดอกเบี้ย 0%

ส่วนวงเงินในการกำหนดบัตรเครดิตคือ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ โดยเรานั้นจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน และจะต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของเรา หรือหากเรามีทรัพย์สินอื่นๆ อย่างเช่นมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือว่ามีการลงทุนในกองทุนรวม วงเงินที่เราจะได้รับอนุมัตินั้นก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพย์สินที่เรามีนั่นเอง

คุณสมบัติในการที่เราจะสมัครทำบัตรเครดิตนั้น ลำดับแรกเราจะต้องเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติแต่ต้องมีใบอนุญาตในการทำงาน ส่วนอายุที่สามารถสมัครทำบัตรเครดิตได้นั้นเราจะต้องมีอายุระหว่าง 20 ปีถึง 60 ปี

ทำบัตรเครดิต

และในส่วนสุดท้ายหากเราจะทำการสมัครบัตรเครดิตนั้นเราจะต้องมีเอกสารที่ใช้ในการสมัครดังนี้คือหนึ่งเราจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต่อมาเราจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของเราเอง และสุดท้ายเรานั้นจะต้องมีสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังทั้งบัญชีเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

เพียงเท่านี้หากเรามีคุณสมบัติครบถ้วนและเรายอมรับเงื่อนไขได้เราก็สามารถทำการสมัครบัตรเครดิตได้เลยส่วนเราจะใช้บัตรเครดิตแบบไหนเราก็จะต้องพิจารณาว่าเราเหมาะสมกับแบบไหนมากกว่ากัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวการลงทุน และ ทำความรู้จัก ตราสารหนี้ ตัวเลือกหนึ่งของการลงทุน ที่เหมือนการปล่อยเงินกู้