ดอกเบี้ยซบเซา

จะลงทุนอย่างไรในช่วง ดอกเบี้ยซบเซา จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การลงทุน ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

ดอกเบี้ยซบเซา หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากที่ธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะขึ้นดอกเบี้ออยู่ดี ๆ ก็ต้องปรับลดกลับมาอยู่ที่ 0.25 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปี การขึ้นดอกเบี้ยว่ายากแล้ว การลดดอกเบี้ยกลับทำได้ง่ายดายอย่างยิ่ง แต่การลดดอกเบี้ยนั่นหมายถึงผลตอบแทนของการเงินการลงทุนที่ลดต่ำลงแล้ว แล้วเราจะรับมือกับลงทุนในช่วงดอกเบี้ยต่ำที่มีแนวโน้มว่าจะลากยาวไปอีกหลายปีนี้อย่างไร เพื่อไม่ให้การเงินที่ออมสะสมไว้ต้องหยุดชะงักการเติบโตลงไป

ดอกเบี้ยซบเซา

ดอกเบี้ยซบเซา เราจะรับมือกับลงทุนในช่วงดอกเบี้ยต่ำที่มีแนวโน้มว่าจะลากยาวไปอีกหลายปีนี้อย่างไร ?

1. ซื้อทอง กล่าวกันว่าทองคำเป็นมิตรยามยากของนักลงทุนโดยแท้ เพราะในภาคการเงินการลงทุนนั้นเรามองสินทรัพย์ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และสามารถมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้ตามระดับเงินเฟ้อ เราจึงเห็นว่าในระยะยาวนั้นราคาทองคำมีแนวโน้มปรับขึ้นตลอด โดยไม่สนว่าระดับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดภาวะเงินเฟ้อราคาทองคำก็จะปรับสูงขึ้นตามไปด้วย ทองคำจึงเป็นได้ทั้งการลงทุนในช่วงดอกเบี้ยต่ำและใช้ประกันความเสี่ยงจากการเกิดเงินเฟ้อด้วย

เมื่อดอกเบี้ยซบเซา

2. หาโอกาสช้อนซื้อหุ้น การลงทุนในช่วงดอกเบี้ยต่ำหมายความว่าการลงทุนในตลาดการเงินอย่างเงินฝากหรือพันธบัตรจะได้ผลตอบแทนที่ต่ำจนไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว ในทางกลับกันผู้ที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยต่ำนี้คงหนีไม่พ้นบรรดาบริษัทต่าง ๆ ที่มีต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อีกทั้งบริษัทที่ยังคงผลประกอบการดี มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอก็สามารถชดเชยผลตอบแทนที่ลดลงจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ด้วยเช่นกัน

หาโอกาสช้อนซื้อหุ้น

3. หาโอกาสช้อนซื้ออสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในช่วงดอกเบี้ยต่ำยังคงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นทุนสำคัญทำให้ในระยะยาวต้นทุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะถูกลงโดยเปรียบเทียบ ในทางตรงกันข้าม สินทรัพย์อย่างอสังหาริมทรัพย์ยังมีลักษณะคล้ายทองคำ คือราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ยังสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาว โดยไม่สนว่าอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ นั่นหมายความว่าราคาอสังหาริมทรัพย์จะยิ่งปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นในการซื้อขายนั่นเอง

หาโอกาสช้อนซื้ออสังหาริมทรัพย์

และทั้งหมดนี้ก็คือทางเลือกสำหรับนักลงทุนในยามที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่อาจเป็นที่พึ่งที่อาศัยกับผู้ลงทุนได้อีกต่อไป การเลือกจะฝากเงินกินดอกเบี้ยไปสักหลาย ๆ ปีนั้นจึงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจนัก ทั้งอันตราผลตอบแทนของพันธบัตรก็อาจไม่คุ้มกับความเสี่ยงด้านสถานะการเงินของบริษัทนั้น ๆ เอง การหาทางเลือกอื่นเพื่อลงทุนในช่วงดอกเบี้ยต่ำจึงอาจต้องมองไว้เป็นตัวเลือกเพื่อตัดสินใจต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวการลงทุน และ การลงทุนในพันธบัตร คืออะไร? แล้วเราจะลงุทนในพันธบัตรได้อย่างไร