การลงทุนในพันธบัตร

การลงทุนในพันธบัตร คืออะไร? แล้วเราจะลงุทนในพันธบัตรได้อย่างไร

การลงทุน

การลงทุนในพันธบัตร หนึ่งในวิธีการลงทุนที่นิยมในตลาดการเงินการลงทุนนอกเหนือไปจากการซื้อหุ้นและการซื้อกองทุนแล้ว การลงทุนในพันธบัตรก็มีความสำคัญและได้รับความนิยมไม่แพ้กันด้วยปริมาณการซื้อขายต่อวันกว่าหลายพันล้านบาท คราวนี้เราจึงชวนมาดูว่าการลงทุนในตลาดการเงินอย่างการลงทุนในพันธบัตรนั้นเป็นอย่างไร และมีจุดเด่นจุดด้อย รวมถึงความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

การลงทุนในพันธบัตร

การลงทุนในพันธบัตร มีความสำคัญและได้รับความนิยมไม่แพ้กันด้วยปริมาณการซื้อขายต่อวันกว่าหลายพันล้านบาท

การลงทุนในพันธบัตรนั้น หากพูดให้ง่ายก็คือหนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินจากผู้กู้ ให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือตราสารด้วยการสัญญาว่าจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้หน้าตราสารตามระยะเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ เช่น บางบริษัทอาจจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง ปีละสองครั้ง หรือจ่ายครั้งเดียวตอนไถ่ถอนตราสารก็ได้ และผู้ที่ออกพันธบัตรแบบนี้ก็มีทั้งบริษัทต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลด้วย ซึ่งหากเป็นรัฐบาลจะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล หรือหากเป็นบริษัทก็จะเรียกว่าหุ้นกู้

การลงทุนในพันธบัตรคืออะไร

การลงทุนในพันธบัตรเป็นการลงทุนในตลาดเงินที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนคล้ายกับผลตอบแทนของการฝากเงิน หากแต่เปลี่ยนจากผู้รับฝากจากธนาคารเป็นบริษัทอื่น ๆ หรือรัฐบาลแทน ซึ่งตรงนี้ทำให้การลงทุนในพันธบัตรมีข้อดีในด้านที่ทำให้ผู้ลงทุนในตลาดการเงินได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนและสม่ำเสมอ และมีความเสี่ยงต่ำ เพราะไม่มีความเสี่ยงของผลตอบแทนที่จะระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ความเสี่ยงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือความเสี่ยงของผู้ออกพันธบัตรนั้นเอง

ดังนั้นสำหรับการลงทุนในพันธบัตรจึงให้ความสำคัญกับผู้ออกตราสารเป็นอย่างมากโดยจะมีการจัดเครดิตเรทติ้งจากบริษัทการเงินชั้นนำต่าง ๆ โดยบริษัทหรือองค์กรที่ได้เกรด AAA จะเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงผิดนัดชำระต่ำ แต่ก็จะให้อัตราผลตอบแทนในตลาดเงินหรือดอกเบี้ยต่ำตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามการลงทุนในพันธบัตรเกรดต่ำอย่าง Junk Bond นั้นจะมีความเสี่ยงการผิดนัดชำระสูง แต่ในทางตรงข้ามก็จะให้อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนสูงตามไปด้วย การลงทุนในพันธบัตรจึงไม่อาจเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการเลือกเกรดการลงทุนของผู้ลงทุนเองด้วย

การลงทุนในพันธบัตรอย่างไร

โดยปกติแล้วการลงทุนในพันธบัตรไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนรายย่อยเพราะจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่วิธีนี้เป็นที่นิยมในการกระจายความเสี่ยงและจัดการผลตอบแทนของสถาบันการเงินและธนาคารพานิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกับพันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หากแต่นักลงทุนท่านใดที่สนใจการลงทุนในพันธบัตรแต่มีเงินทุนน้อยก็สามารถใช้การลงทุนผ่านกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงินได้เช่นเดียวกัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวการลงทุน และ การเทรด Forex คืออะไร ทำไมให้ผลกำไรได้มากมาย แต่ก็ได้ข่าวมากมายว่ามีคนถูกโกง