วิธีการจัดการหนี้

วิธีการจัดการหนี้ ทีละขั้นตอนที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณถืออยู่จริง

ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

วิธีการจัดการหนี้ หรือหนี้เป็นที่มาของความเครียดและความกดดันในชีวิต ซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดจากการใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณถืออยู่จริง ดังนั้นเราจะไม่ถามหาเหตุผลหรือความจำเป็น เพราะแต่ละคนก็มีการจัดการการเงินหลากหลายรูปแบบโดยที่ตัวเองก็อาจไม่รู้มาก่อนว่าแท้จริงแล้ววิธีการเหล่านั้นเองที่อาจเป็นตัวการให้เกิดหนี้ได้เช่นกัน

วิธีการจัดการหนี้

วิธีการจัดการหนี้ และขั้นตอนในการจัดการของคุณควรเริ่มจากอะไรบ้าง ?

 • ทำความเข้าใจประเภทของหนี้ที่มี การทำความเข้าใจประเภทของหนี้ที่มีและเกิดขึ้นได้อย่างไร จะช่วยในการวางแผนในการชำระหนี้ และลดโอกาสกลับไปเป็นหนี้ซ้ำ อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบางช่วงของชีวิตเราได้ ดังนั้นไม่ควรวิตกจนเกินไป  

หนี้อันเนื่องมาจากสถานการณ์: หนี้สะสมเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บางคนอาจมีหนี้ทางการแพทย์  หนี้ที่เกิดจากการหย่าร้าง  คดีความ หรือตกงานแล้วต้องรับภาระหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเงินด่วน

หนี้ที่เกิดจากการใช้จ่าย: การใช้จ่ายโดยประมาท สามารถก่อหนี้ได้ โดยมักจะมาในรูปของหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูง หนี้ประเภทนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าปรับมากกว่ามูลค่าที่แท้จริงของสิ่งที่คุณซื้อ สามารถส่งผลกระทบถึงรายได้ของคุณ ทำให้ต้องรับภาระหนี้มากขึ้น

การจัดการหนี้
 • ควบคุมการใช้จ่าย การสร้างนิสัยการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและรอบคอบเป็นผลดีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่าง แม้กระทั่งการลงทุน ก่อนอื่น คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็น มีดังนี้
 • ค่าเช่า, ค่างวดบ้าน หรือรถ
 • ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ, ไฟ, แก๊ส, อินเตอร์เน็ต ฯลฯ)
 • อาหาร
 • ค่าเดินทาง (รถสาธารณะ, ค่าน้ำมันรถส่วนตัว ฯลฯ)
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่ายารักษาโรค
 • ค่าอาหารลูก (ถ้ามี)
 • ค่าอาหารสัตว์เลี้ยง (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นการตกลงร่วมของคนในครอบครัว (เน็ตฟลิกซ์, เคเบิ้ลทีวี, ค่าซ่อมบ้าน หรืออื่นๆ)

จำไว้ว่าควรชำระค่าใช้จ่ายตรงเวลาเพื่อประหยัดเงิน เพราะการชำระเงินล่าช้ามักทำให้เกิดค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ตามหาก เมื่อคุณทราบแล้วว่าสิ่งใดไม่จำเป็นและได้ลดออกไป คุณอาจสามารถหารายได้เพิ่มเติมด้วยการเริ่มต้นงานฟรีแลนซ์บางอย่าง และยังสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายจำเป็นได้เช่น ขอลดเบี้ยค่าบ้านถ้าสถาบันทางการเงินมีโครงการลักษณะนี้ รีไฟแนนซ์ เป็นต้น

 • รวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียว บางสถาบันการเงินมีโครงการรวมหนี้ ซึ่งดีในแง่ที่คุณมีหนี้หลายทาง ต้องเสียดอกเบี้ยแต่ละแห่ง การรวมมาไว้ในจุดเดียวทำให้คุณมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น มีกำลังใจในการจัดการกองหนี้ต่อไป หรือหากคุณยังไม่สนใจบริการลักษณะนี้ ลองทำบัญชีด้วยตัวเองเพื่อรวมยอดว่าตัวเลขหนี้ที่ออกมาทั้งหมดนั้นเป็นรายจ่ายเท่าใดต่อเดือน
 • ประเมินความสามารถของตนเองว่าจ่ายได้แค่ไหน หากคุณ จ่ายเพียงขั้นต่ำทุกเดือนไปเรื่อยๆ อาจใช้เวลาหลายปี หรือหลายสิบปีในการชำระหนี้ เพื่อขจัดหนี้ให้เร็วขึ้น คุณจะต้องส่งเงินมากกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำ เช็ครายรับรายเดือนของคุณ เพื่อตัดสินใจว่าคุณสามารถใช้จ่ายชำระหนี้ได้เท่าใด โดยลบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นออก แล้วกันเอาไว้ส่วนหนึ่ง
การบริหารจัดการหนี้

หากรายได้ของคุณไม่แน่นอนในแต่ละเดือน ให้ตั้งฐานจำนวนเงินด้วยตนเองว่าคุณควรมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด สำหรับงบการชำระหนี้ควรประเมินจากรายได้ต่ำสุดที่คุณคาดว่าจะได้รับ

 • วางแผนร่วมกัน ปรึกษาสมาชิกในครอบครัวและสถาบันทางการเงินก่อน เพื่อตัดสินใจว่าคุณจะชำระหนี้ในลำดับใด คุณสามารถตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญตามอัตราดอกเบี้ยยอดคงเหลือ หรือเกณฑ์อื่นๆ โดยคุณอาจจ่ายเงินให้สถาบันการเงิน A เกินจำนวนเงินขั้นต่ำต่อเดือน หรือหาทางโป๊ะหนี้ หรือรีไฟแนนซ์ ในขณะที่คงหนี้กับสถาบันการเงิน B ด้วยการจ่ายตามจำนวนขั้นต่ำไปก่อน
 • สร้างกองทุนฉุกเฉินของครอบครัว อาจโดยการเปิดบัญชีหรือการเก็บเงินไว้ในบ้านตรงๆ เพื่อให้คุณมีเงินสดใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน คุณจะพบว่าการทำเช่นนี้จะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายมากขึ้น ลดความตึงเครียดลง เพราะบางครั้งเงินเพียงไม่กี่พันก็สามารถแก้ปัญหาจบได้ มากกว่าไปหยิบยืมคนอื่น
 • อย่าสร้างหนี้เพิ่ม ข้อนี้สำคัญมาก การสร้างหนี้ในขณะที่พยายามชำระหนี้ยิ่งทำให้เกิดปัญหาดินพอกหางให้หลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตเปิดบัญชีเครดิตใหม่ หรือกู้เงินใหม่ โดยคุณอาจตัดสินใจปิดบัญชีบัตรเครดิตทั้งหมด เก็บไว้เฉพาะบัตรเครดิตเพื่อกรณีฉุกเฉินได้ บัตรเครดิตบางสถาบันการเงินมอบสิทธิประโยชน์ให้รายเดือนโดยไม่เกี่ยวกับคะแนนบัตรด้วย บางทีคุณอาจได้ขนมหรืออาหารฟรีสักมื้อ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรนำบัตรมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อรูดของเกินความสามารถในการจ่าย

เส้นทางปลอดหนี้มักไม่ราบรื่น คุณและคนใกล้ชิดต้องอาศัยความอดทนและวินัยทางการเงินเพื่อที่จะฝ่าฟันไปด้วยกัน และอย่าลืมสร้างกำลังใจให้กันเล็กๆ น้อยๆ เมื่อชำระหนี้แต่ละอย่างเสร็จ ก็จะทำให้อุปสรรคทางการเงินของคุณเป็นเรื่องเบาๆ ที่คุณยังสามารถยิ้มและเรียนรู้ได้ไปกับมัน

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวการลงทุน และ การดำเนินธุรกิจ อย่างไร ? ที่ทำให้คุณไร้คู่แข่งทางการค้า