ธุรกิจ SME

5 ข้อสำคัญที่ ธุรกิจ SME ต้องคิดเพื่อฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปให้ได้ บอกเลยว่าไม่ควรพลาด

การลงทุน ธุรกิจที่น่าสนใจ

        ธุรกิจ SME ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ในบ้านเราจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ว่าเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตแบบ New Normal ต่อไป และถึงแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินชีวิตที่ต้องแตกต่างไปจากเดิมแค่ไหน ในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สอนให้หลายคนต้องเติบโตขึ้นในรูปแบบใหม่ รวมถึงธุรกิจ SME ที่ต้องเรียนรู้และก้าวผ่านเหตุการณ์ไปให้ได้ด้วยความแข็งแกร่งที่สุด วันนี้เราจะมาแจก 5 เรื่องสำคัญที่ SME ต้องคิดเพื่อฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปให้ได้

ธุรกิจ SME

5 เรื่องสำคัญของ ธุรกิจ SME ที่ต้องเรียนรู้และก้าวผ่านเหตุการณ์ไปให้ได้ด้วยความแข็งแกร่งที่สุด จะมีอะไรบ้าง ?

1.ปรับตัวพร้อมรับทุกสถานการณ์ จากข่าวที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายแบรนด์ได้มีแนวทางสู้เหตุการณ์ COVID-19 ที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นซื้อชาบูแถมหม้อต้ม ซื้อคูปองทานอาหารแบบ pre-paid ใช้ได้ถึงปีหน้า ตลอดจนเอาพนักงานแผนกกีฬาฯ มาขายของใน super market แทน เหล่านี้เราเรียกว่าการปรับตัว ซึ่ง SME ควรเรียนรู้ในการปรับตัวทั้งระยะสั้น เช่น ปรับ line การผลิตจากหน้าร้านเป็น delivery หรือปรับแผนการทำงานเอาพนักงานนับสต๊อกมาเป็นพนักงานขายเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และการปรับตัวระยะยาวเช่น ปรับธุรกิจมาผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ ปรับรูปแบบบริการจาก off line เป็น on line เป็นต้น

5 เรื่องสำคัญของ ธุรกิจ SME

2.เพิ่มช่องทางการขาย กระจายความเสี่ยง เนื่องจากเหตุการณ์ COVID-19 สอนให้เรารู้ว่าการทำอะไรเพียงช่องทางเดียวจะไม่ยั่งยืนอีกต่อไป เพราะหากส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจะทำให้ส่วนที่เหลือต้องหยุดชะงักตามไปด้วย แต่ถ้าหากเรามีการกระจายความเสี่ยงคือเมื่อส่วนสำคัญหลักถูกกระทบเราก็จะสามารถขยับขยายไปทำส่วนที่ไม่ถูกกระทบได้ เช่นเพิ่มช่องทางการขายอาหารแบบ delivery ทดแทนการขายหน้าร้านที่ถูกปิดทำให้ไม่สามารถขายได้เป็นต้น

3.จริงใจต่อพนักงาน คู่ค้าและลูกค้า ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่บริษัทเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานก็ต้องแจ้งพนักงานไปตามตรงเพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาให้บริษัทและมีกำลังใจที่จะสู้ไปพร้อมกับบริษัท หรือถ้าเป็นลูกค้าการที่ผู้ประกอบการ SME มีการแจ้งถึงสถานการณ์ปัจจุบันให้ลูกค้าทราบโดยตรงจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและย้อนมาทำกิจกรรมกับเราใหม่ได้ในอนาคต

4.คำนึงถึงเงินทุนหมุนเวียนสำรอง ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ SME ต้องคิดถึงเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอต่อการประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ได้

การทำธุรกิจ SME

5.มีทัศนคติในแง่บวก เพราะการคิดในแง่บวกจะสอนให้ SME รู้จักการตั้งรับกับสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงรุก หรือสามารถปรับความท้าทายที่เกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในอนาคตได้

อย่างน้อยก็จงตระหนักไว้ว่าในทุก ๆ วิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ SME ก็เช่นกันหากรู้จักปรับตัว คิดบวกและจริงใจต่อทุกฝ่ายย่อมส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตาม

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวเศรษฐกิจ และ ลงทุนในหุ้น คุณควรเริ่มด้วยเงินต้นมากน้อยเพียงใด ถึงจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้